Rumeli’nde Geraylar ve Cengiz Mehmed Geray Sultan’ın Hikayesi,” [Gerays in Rumelia and Cengiz Mehmed Geray’s Story]

2010

“Rumeli’nde Geraylar ve Cengiz Mehmed Geray Sultan’ın Hikayesi,” [Gerays in Rumelia and Cengiz Mehmed Geray’s Story] XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül 2006  vol. 2, (Ankara, 2010), pp. 489-494. (with Hakan Kırımlı).