Sened-i İttifak (1808): Osmanlı İmperatorluuğ’nda Bir Ortaklık ve Entegrasyon Denemesi.” [Deed of Agreement (1808): An Attempt of Integration and Partnership]

2010
Author(s)
Publisher
ISAM
Sened-i İttifak (1808): Osmanlı İmperatorluuğ’nda Bir Ortaklık ve Entegrasyon Denemesi.” [Deed of Agreement (1808): An Attempt of Integration and Partnership]

 “Sened-i İttifak (1808): Osmanlı İmperatorluuğ’nda Bir Ortaklık ve Entegrasyon Denemesi.” [Deed of Agreement (1808): An Attempt of Integration and Partnership], in: Nizam-ı Kadimden Nizam-ı Cedide: III.Selim ve Dönemi, edited by Seyfi Kenan (Istanbul: İSAM, 2010), pp. 667-709.

Summary of Nizam-ı Kadimden Nizam-ı Cedide: III.Selim ve Dönemi:

Bu kitap çalışmasında asıl hedef, ölümünün 200. yılında 2. Selim'i ve dönemini çeşitli açılardan değerlendirmek, "nizam-ı kadim"den "nizam-ı cedid"e, başka bir ifadeyle klasik yönetim sisteminden yeni düzene geçiş çabasını ve sonuçlarını özgün araştırmalarla ve disiplinlerarası çalışma yöntemiyle tartışmaktır.

Bu dönem şüphesiz, Osmanlılar'ın sosyal hayattan siyasi yapıya, askeri düzenden eğitim ve düşünce dünyasına kadar değişen çeşitli alanlarda yaşadıkları açısından çok önemli evrelerden birini oluşturan; birbirleriyle uyumlu veya uyumsuz iniş çıkışların, tartışmaların, önemli gelişmelerin, hatta sıçramaların yanında derin hayal kırıklıklarının da yaşandığı bir aşamaya denk düşer. Fakat Batı çağdaşlaşma sürecinde gözlemlenen dikkat çekici hareketlilik, akla uygun düşen yenilikçilik, kendi kendini disiplin altına alabilme ve yenileyebilme becerilerinin Osmanlılar'ın bu dönemdeki önemli çabalarında da görülebildiğini belirtmek gerekir.
(Tanıtım Bülteninden)